น้ำสุขภาพ เห็ด 3 อย่าง

น้ำสุขภาพ เห็ด 3 อย่าง
หนึ่งในสินค้าชุมชนบ้านทุ่งเคี่ยม… ทุ่งเคี่ยมโมเดล โมเดลต้นแบบสุขภาวะชุมชน… เป็นผลิตผลที่ใช้วัตถุดิบในชุมชนและเครือข่ายเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัยของศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในชุมชน ให้มีรายได้เสริมจากยางพาราที่ประสบกับราคาตกต่ำ สินค้าเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจ ที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ ลดไขมัน ความดัน ฟอกดลือด บำรุงไต และอีกมากมายจาก สรรพคุณของ เห็ดหูหนู เห็ดนางรม และเห็ดนางฟ้า