ชุมชนร่วมทำเครื่องแกง

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 เจอกันกับการสอนสร้างอาชีพในการอยู่ในชุมชน เพื่อร่วมเรียนรู้การทำเครื่องแกง

การสร้างการพึ่งพาตนเองด้วยหลักที่พ่อสอน พ่อทำ (ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ในครัวเรือน ลดรายจ่าย ด้วยการสร้างอาชีพเสริม

อบต. ท่าชะมวง ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา จัดโครงการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเข้าอบรมพัฒนาอาชีพ…หลักสูตรการทำเครื่องแกง การทำน้ำยาซักผ้า การทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ระหว่าง วันที่ 30-31 พ.ค  2563 ณ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา อ. รัตภูมิ จ. สงขลา

อบรมฟรี มีอาหาร ของว่าง วัสดุฝึกการอบรม ตลอดโครงการ สนใจเข้าร่วม โทร. รดา มีบุญ (ประธานศูนย์ฯ) 0639691916