ศาสตร์พระราชากับการสร้างปัจจัยพึ่งพาตนเอง

          ศาสตร์พระราชากับการสร้างปัจจัยพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาสู่สัมมาชีพชุมชน ซึ่งมีทั้งหมด 60 คน (60 แปลงในพื้นที่ สงขลา ปัตตานี พัทลุง สตูล ตรัง พังงา ภูเก็ต วันนี้เป็นการลงแปลงโซน พื้นที่ สงขลา (ควนเนียง บางกล่ำ หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง) เห็นแล้วชื่นใจ ทุกๆ คน ทุกๆ แปลงมีความคืบหน้าตามบริบทของชุมชน และภูมิสังคม ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม ในชุมชนของตนเองเนื่องจากแต่ละคนมีหน้าที่การงานหลักอยู่ สำหรับบางท่านที่ทำเต็มตัว ก็มีพัฒนาการที่ดีมาก เห็นแล้วชื่นใจมากคะ ในครั้งนี้เราได้จัดเติมเต็มหลักสูตร…การเลี้ยงผึ้งแมลงผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และผลิตน้ำผึ้ง ให้แก่เกษตรกรที่จบหลักสูตรเพื่อไปสร่างอาชีพเสริมในชุมชนที่ตนอยู่ ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันสืบสานศาสตร์พระราชานะคะ เรียนรู้ และจับมือไปด้วยกันกับเรา

ศุนย์กสิกรรมไทยบ้านภูลิตานะคะ สนับสนุนงบการเดินทางโดย… สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา