น้ำหอม

     สกัดน้ำหอมอโรมากลิ่นเทพทาโร 4 กลิ่น กลิ่นดอกเสม็ด กลิ่นรูทเบียร์ กลิ่นตระไคร้ กลิ่นดอกไม้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งของผลิตภัณฑ์… ทุ่งเคี่ยมโทเดล… @ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา