ณ จุดนี้ บริเวณนี้ จะเกิดขึ้นที่หลากหลายสิ่ง ที่ย้อนวันวานกลับมาให้ คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้

สถานีป่ายาง…ทุ่งเคี่ยมโมเดล

และวันนี้ สสส. ลงเยี่ยมชมสถานที่ และพร้อมให้การสนับสนุนแนวคิด เพื่อตอบโจทย์ พลังสังคม บวร/บรม ร่วมใจใส่ใจสุขภาวะ เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย

เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา…ทุ่งเคี่ยมโมเดล..โมเดลสร้างสุข ด้วยศาสตร์พระราชา
@ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา

สถานีป่ายาง..ตลาดนัดชุมชน

view more